Context

Context of 1911, cheng zhi, Shanghai dian ying ji tuan you xian gong si, Beijing tian he xin yu wen hua chuan mei you xian gong si, Chang ying ji tuan you xian ze ren gong si ; chu pin ren, Ren Zhonglun [and others] ; bian ju, Wang Xingdong, Chen Baoguang ; zong dao yan, Cheng Long ; dao yan, Zhang Li = 1911 / produced by Shanghai Film Studio Group, Beijing Alnair Culture & Media Co. Ltd., Changchun Film Studio Group Co. Ltd. ; producers, Ren Zhonglun [and others] ; screenplay, Wang Xingdong, Chen Baoguang ; general director, Jackie Chan ; director, Zhang Li

Instantiates